خرید الکتوموتور از چین در این چند روز که سرعت تغییر و تحولات در روابط مالی و تجاری ایران با دنیای خارج بسیار بالا بوده بنده درگیر بحث ارزیابی کارخانه های تولیدکننده‌ی الکتروموتور در چین بودم. یکی از مشتری های قدیمی که سالها با هم کار میکنیم  به چین آمده بودند و قصد خرید الکتروموتورهای […]

Read More