فکر واردات کالا از چین به ذهن خیل عظیمی از هموطنان گرامی خطور می‌کند. لازم به ذکر است در طول تجربه‌ی سالیان متمادی در ارتباط با افردای که قصد واردات کالا از چین را داشته‌اند بر آن شدم جهت تسهیل برداشت مخاطبان و شناسایی و دسته‌بندی آن‌ها، روند کلی و راهکارهای مفید جهت پیشگری از […]

Read More