برخی از فعالیت ما در کشور چین به شرح میباشد: ارزیابی و اعتبارسنجی تولیدکنندگان چینی تجمیع کالا و صدور پروفورما در چین مترجم زبان چینی انجام امور مذاکرات با تولیدکنندگان چینی بازرسی از محل تولید کالا در چین سورسینگ و خرید کالا از چین پرداخت در چین و حواله یوان   برای اطلاعات بیشتر با […]

Read More