راه‌های ارتباطی ما با دوستان و مشتریان محترم صفحه اینستاگرام (Iran_China_Bridge) و همین وبسایت می‌باشد. معمولا در ابتدا جهت آشنایی پیام‌هایی در خصوص کسب اطلاع از طرفین رد و بدل شده و سپس اطلاعات فنی محصول مورد نیاز به عنوان بخش آغازین پروسه سورسینگ در چین در اختیار ما قرار می‌گیرد. یکی از مشتریان محترمی […]

Read More